Kalde yönetimi ve tüm çalışanları olarak; 

 • Yürürlükte bulunan ve KALDE KLİMA A.Ş.‘yi ilgilendiren tüm çevre ve iş salığı güvenliği mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uymayı,
 • En değerli kaynak olarak gördüğümüz çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumayı ve bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği ile her türlü yasal mevzuat şartlarına uyum sağlamayı, özellikle; kaza önleme ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymayı,
 • Tüm katı, sıvı ve gaz atıklarımızı kontrol altında tutmayı ve çevreye mümkün olduğu ölçüde zararlı atık atılmamasını,
 • Geri kazanımı olmayan tüm atıklarımızı bertaraf etmeyi ve ettirmeyi,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Çalışanlarımıza mümkün olan en güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamayı,
 • Müşterek İSG ve ÇYS yönetim sistemi için entegre EYS politikasının tüm çalışanlar ve tüm bölümler dikkate alınarak anlaşılır, uygulanır ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı ve bu doğrultuda gereken tüm tedbirleri almayı,
 • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği hedeflerimize ulaşmak amacıyla çalışanlarımızda Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Mal ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizi Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda bilinçlendirip yönlendirmeyi,
 • Talep edildiğinde Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemimizle ilgili faaliyetleri kamuoyunun incelemesine açık tutmayı,
 • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemimizi yeni gelişmelere göre güncel tutarak sürekli gelişmesini sağlamayı ve Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konularında tesisat sektöründe öncü kuruluşlardan biri olmayı,
 • Faaliyetlerimizde kullandığımız makine, ekipman ve tesislerin güvenliğini ve proses, hizmet ve de faaliyetlerde operasyonel güvenliği sağlamayı,
 • Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunmayı,
 • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin işletilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin olarak işletildiğini teyit için periyodik tetkikler gerçekleştirmeyi,
 • Olası iş kazalarının etkilerini en aza indirmeyi,
 • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konularında resmi kurumlar, otoriteler, tedarikçiler, taşeronlar, sivil toplum kuruluşları, yerel halk, tüm toplum ve diğer paydaşlarla iyi ve etkin bir iletişim kanalı oluşturmayı, beyan ve taahhüt ederiz.